Skip Navigation or Skip to Content

Het Dilemmaspel: Praten of laten?

Het Dilemmaspel is ontwikkeld om een bijdrage te leveren aan het bespreekbaar maken van interne fraude. Want vaak is dit onderwerp nog een taboe; je praat er eigenlijk niet zo makkelijk over.

Het bespreken van verschillende dilemma’s kan helpen interne criminaliteit in jouw eigen bedrijf te voorkomen door samen afspraken te maken over hoe je daar mee omgaat.

Downloads