Skip Navigation or Skip to Content

Privacy- en cookieverklaring

Gerelateerd aan het gebruik van deze website verwerkt Platform Veilig Ondernemen (PVO) Noord-Nederland privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens. PVO Noord-Nederland acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
 • Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist.
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, bijvoorbeeld door jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dat doen.

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het versturen van nieuwsbrieven, als je toestemming voor het ontvangen hiervan hebt gegeven.
 • Het verwerken en beantwoorden van contactaanvragen, bijvoorbeeld via e-mail, telefoon of een contactformulier, omdat je ons aanbod om met ons in contact te treden accepteert.
 • De registratie van jouw deelname of aanwezigheid bij bijeenkomsten en congressen, zodat wij de bijeenkomsten passend kunnen organiseren.

Sommige gegevens verwerken wij, omdat wij daar een gerechtvaardigd belang toe hebben. Je kunt hier altijd bezwaar tegen maken.

 • Het onder de aandacht brengen van nieuwsfeiten, omdat wij daar een gerechtvaardigd journalistiek belang voor hebben.

Gebruik van persoonsgegevens

Voor de hierboven genoemde doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is. Het betreft de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals jouw e-mailadres en telefoonnummer
 • Organisatie waarbij je werkzaam bent
 • Jouw functie
 • De inhoud van het bericht dat je aan ons verstuurt
 • Eventuele andere gegevens die je zelf aan ons verstrekt.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking en eventuele wettelijke bewaartermijnen. Wanneer je ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van gegevens of je je ergens voor hebt aangemeld, dan verwerken wij de gegevens doorgaans totdat je jouw toestemming intrekt of de gegevens zelf verwijdert. Voor sommige gegevens hebben wij een wettelijke bewaarplicht. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens voor de Belastingdienst. Deze bewaren wij conform de wettelijke bewaartermijn.

Verstrekking aan derden

Alle persoonsgegevens zullen wij vertrouwelijk behandelen. Zo zullen wij deze niet uitlenen, verhuren of verkopen aan derde partijen voor marketingdoeleinden van deze partijen. Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van jouw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en PVO Noord-Nederland of wanneer wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben. Wij sluiten een verwerkersovereenkomst met externe partijen die onder onze verantwoordelijkheid gegevens verwerken.

Wij geven jouw gegevens daarnaast door aan overheidsinstanties als wij daartoe wettelijk verplicht zijn of als daar een gerechtvaardigd dan wel een algemeen belang voor bestaat. De overheidsinstanties zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. PVO Noord-Nederland gebruikt cookies en scripts van Google om jouw gebruik van deze website geanonimiseerd te analyseren. Door op ‘Alles toestaan’ te klikken geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies, zoals omschreven in deze privacy- en cookieverklaring.
Jouw toestemming geldt voor de volgende domeinen: https://pvo-noordnederland.nl.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij hebben het recht om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

PVO Noord-Nederland is onderdeel van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Het CCV is daarom de verwerkingsverantwoordelijke partij voor gegevensverwerking rondom deze website.

Heb je vragen over jouw privacy of onze privacy- en cookieverklaring, dan kun je deze stellen via privacy@hetccv.nl.

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • Inzage in de persoonsgegevens die we hebben
 • Het laten corrigeren van fouten
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Intrekken van toestemming
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
 • Beperking van de verwerking van persoonsgegevens
 • Overdraagbaarheid van gegevens

Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens.
Je kunt hiervoor per e-mail contact met ons opnemen via privacy@hetccv.nl. Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij je daarbij vragen om jezelf adequaat te identificeren.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 5 juli 2023.