Skip Navigation or Skip to Content

RIEC Noord-Nederland

Platform Veilig Ondernemen Noord-Nederland werk nauw samen met RIEC Noord-Nederland. De tien RIEC’s (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) en het LIEC (Landelijk Informatie- en Expertise Centrum) ondersteunen partners bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Met als doel samenwerking te stimuleren en de overheid en maatschappij weerbaarder te maken om zo ondermijning tegen te gaan.

Meer informatie