Skip Navigation or Skip to Content

Werken aan een veilig bedrijventerrein

Bedrijventerreinen zijn aantrekkelijk voor criminelen. Ze kunnen hier vaak ongestoord en anoniem hun gang gaan. Vormen van criminaliteit die je tegen kunt komen zijn drugslabs, opslagplaatsen voor drugs, hennepkwekerijen, growshops, illegale gokhallen en bedrijven die crimineel geld witwassen.

Het gevolg is dat bedrijventerreinen verloederen. Dat heeft een ongunstige werking op het ondernemers- en vestigingsklimaat en daar hebben alle ondernemers die gevestigd zijn op het bedrijventerrein last van.

Door signalen te leren herkennen en hier melding van te maken, kunnen we samen zorgen voor een veilig en schoon bedrijventerrein.

Downloads