Skip Navigation or Skip to Content

Veilig buitengebied in Groningen: 150 adressen bezocht

6 december 2023
1 min leestijd

In Midden-Groningen, Veendam en Pekela zijn voor het project 'Samen sterk voor een veilig buitengebied' 150 (vooral agrarische) adressen bezocht. Met hen werd gesproken over diefstal, risico's van ondermijning, afvaldumpingen, personele uitbuiting, nut en noodzaak van het doen van meldingen. Het buitengebied is, met de aanwezigheid van loodsen en schuren, voor criminelen een aantrekkelijk gebied.

De Groningse top-3 wat betreft ondermijning is in de stad hetzelfde als in het Ommeland, namelijk hennepteelt, drugshandel en misstanden met vastgoed.

— Onderzoeksrapport: Groningse praktijken – Een analyse van (de gemeentelijke aanpak van) ondermijning in de gemeente Groningen

Uit de gesprekken met de agrariërs kwam naar voren dat de sociale controle in het buitengebied over het algemeen groot is. Veel agrariërs zijn op de hoogte van de risico’s van ondermijning en zijn alert. De meldingsbereidheid kan nog worden verbeterd. Niet iedereen is goed op de hoogte van het belang van melden, maar ook bij wie wat gemeld kan worden.

 

Lees alles