Skip Navigation or Skip to Content

Meer cameratoezicht in de haven van Lauwersoog

28 augustus 2023
1 min leestijd

In het tv-programma Nieuwsuur kon je vrijdag 25 augustus kijken naar een reportage over de veiligheid van de havens in Noord-Nederland. Na de grote hoeveelheden drugs die zijn onderschept, en de verscherpte controle in de havens van Rotterdam en ook in Vlissingen moeten de noordelijke zeehavens voorbereid zijn op mogelijk verplaatsing van de activiteiten. De belangrijkste noordelijke havens zijn die van Harlingen, Lauwersoog, Delfzijl en de Eemshaven.

Er wordt te weinig rekening gehouden met de oppervlakte van Noord-Nederland

— Burgemeester Henk Jan Bolding

“Alles buiten de deur houden, lijkt me een illusie”, zegt Ina Sjerps, burgemeester van Harlingen in Nieuwsuur. “Maar we willen die ernstige praktijken uit Rotterdam in onze havens voorkomen.”

Burgemeester Henk Jan Bolding van Het Hogeland pleit voor meer cameratoezicht op de openbare weg in de haven van Lauwersoog. Volgens hem is het een van de maatregelen die nodig is om het toenemende gevaar van drugssmokkel in de haven tegen te gaan, zegt hij op Radio Noord.

Onderzoeker Niko Struiksma meldt in Nieuwsuur dat de vrees van de gemeenten terecht is. In 2020 heeft hij onderzoek gedaan naar de georganiseerde criminaliteit in de noordelijke zeehavens. “Concrete cijfers zijn er niet, maar betrokken agenten gaven aan dat het naïef is te denken dat er niks speelt. Bovendien zijn er enkele incidenten geweest die hier aanwijzing voor geven.”

Volgens Grietje van der Meulen, adviseur van Platform Veilig Ondernemen Noord-Nederland is niets wat het lijkt en is het zaak om havenmedewerkers goed voor te lichten over preventieve maatregelen om zo signalen die duiden op criminaliteit beter te herkennen.